PROJEKTY

Projektovou dokumentaci zpracováváme v programu Bentley PowerMap V8i, formát dgn i dwg.

Zpracováváme projektové dokumentace v oborech:

 • Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace objektů
 • Digitalizace a zaměření skutečného stavu půdorysů budov
 • Veřejné osvětlení
 • Přípojky nn
 • Telekomunikační vedení
 • Přípojky a přeložky O2
 • Výpočet osvětlení dle ČSN

V následujících stupních:

 • Dokumentace k územnímu řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Realizační dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

V rámci zpracování projektové dokumentace dle potřeby za Vás projednáme:

 • Souhlasy vlastníků nemovitostí
 • Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene (VBř)
 • Smlouvy o vynucených překládkách
 • Stanoviska dotčených organizací
 • Stanoviska orgánů státní zprávy
 • Dopravní opatření po dobu výstavby odsouhlasené PČR
 • Vodoprávní rozhodnutí
 • Uložení sítí do komunikací
 • Drážní rozhodnutí
 • Územní rozhodnutí
 • Stavební povolení

Dále si u nás můžete objednat:

 • Autorský dozor
 • Realizaci vnitřních rozvodů
 • Zajištění realizace přeložek vedení
 • Velkoformátový tisk do formátu A1 nebo do šíře 610mm a délky 2000mm
 • Digitalizaci půdorysu objektů a katastrálních map
 • Uzavření smluv o VBř a o vynucených překládkách nejsou-li součástí našich projektů
 • Skenování dokumentů do pdf do formátu A3 (pouze ČB)