Úvod

 

Vítáme Vás na stránkách společnosti Projinstal Plzeň s.r.o.    

 

Společnost Projinstal Plzeň s.r.o. byla založena v lednu roku 2011 a navázala na aktivity fyzické osoby Jan Landa - Projinstal tradující se od jara roku 2006. Hlavní činností je projekce telekomunikačních sítí, projekce a instalace silnoproudých a slaboproudých rozvodů a projekce a výstavba fotovoltaických elektráren a fotovoltaických ohřívačů vody.

Jednatel společnosti Jan Landa je autorizovaným technikem v oboru technologická zařízení staveb a v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, číslo autorizace 0201665.

V oblasti projekce máme bohaté zkušenosti v podobě desítek až stovek úspěšně realizovaných projektů v oboru telekomunikačních sítích, fotovoltaických elektráren a elektroinstalací objektů. Převážná většina těchto projektů byla plně v naší režii od projednání s dotčenými orgány státní správy a majiteli nemovitostí, přes vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení až po realizační dokumentaci a autorský dozor na stavbě. 

U každého projektu a stavby dbáme na individuelní přístup k jednotlivým investorům s ohledem na funkčnost a finanční možnosti investora.

S rozmachem výstavby fotovoltaických elektráren jsme rozšířili nabídku služeb o komplexní výstavbu a dodávky technologií FVE a zajištění veškeré administrativy s tím spojené.